Klotter
oktober 1, 2009

Målad-duk-2009-PaljettenQ

Nu är den första av sex tavlor utplacerade.